فراز سیستم پیش از فروش کالا رضایت و آسودگی خاطر مشتریان را در اولویت کارهای خود قرار داده است. همه تلاش مجموعه فراز سیستم در این است که کالای مورد نظر در نگاه مشتری از مطلوبیت لازم برخوردار باشد. با این حال همیشه موارد غیرقابل پیش‌بینی وجود دارد؛ مواردی که ممکن است پس از خرید کالا نمایان شود. از آنجا که رضایت مشتری در این مجموعه اهمیت دارد تمامی کالاهای ارائه شده در فرازسیستم از شرکتهای معتبر بوده و زیر پوشش خدمات پس از فروش آنها قرار دارد.

با توجه به سیاست و برنامه مجموعه فراز سیستم خرید همه کالاهای معرفی شده در سایت چه به صورت حضوری چه غیرحضوری باید از نظر فیزیکی سالم باشد. از این رو با توجه به شرکت و نوع کالا، خدمات پس از فروش و مدت زمان ارائه آن، متفاوت است. پس لازم است هنگام خرید از تمامی شرایط و امکانات خدماتی شرکت تولیدی کالای خود اطلاعات لازم را کسب کنید زیرا فرازسیستم تنها می‌تواند در ارائه این خدمات به عنوان واسط شما و شرکت حضور داشته باشد.